20 apr 2012 19:51

Eurovignet

De ministerraad keurt een voorontwerp van bijzondere wet goed dat het gebruik van het eurovignet wijzigt*. 

Het voorontwerp van bijzondere wet past de toepassing van het eurovignet aan in functie van Richtlijn 2006/38/EG. Het eurovignet bestaat voortaan enkel in elektronische versie.

Daarnaast moeten enkel de motorvoertuigen en samengestelde voertuigen, voortaan aangeduid als voertuigen, die bedoeld zijn of uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van goederen over de weg, en waarvan het maximale toegestane totaalgewicht ten minste 12 ton bedraagt, gedekt zijn door een elektronisch eurovignet.

Het eurovignet is een toelating voor voertuigen die goederen vervoeren om het wegennetwerk te gebruiken in België, Nederland, Denemarkten, Luxemburg en Zweden. Het is enkel nog online verkrijgbaar.

 *voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 3 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993.