07 nov 1997 16:00

Eurovignet - Samenwerkingsakkoord tussen de federale Overheid en de dr
ie Gewesten