20 nov 2002 16:00

Euthanasie

Op voorstel van de de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie.

Op voorstel van de de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert een wijziging (*) in die als doel heeft het personeel van de opvolgingscommissie onder het hiërarchisch gezag van de voorzitter van de FOD te plaatsen. Ook het personeel van opvolgingscommissie "zwangerschapsonderbreking" zou onder het hiërarchisch gezag van de voorzitter van de FOD worden geplaatst zodat de voorzitter een efficiënter personeelsbeleid tot stand kan brengen. (*) het koninklijk besluit werd door de Ministerraad goedgekeurd op 20 september ll. (zie persbericht nummer 17). Het ontwerp van koninklijk besluit wordt opnieuw bijgewerkt door middel van een wijziging van het huidige artikel 4.