24 sep 2010 11:39

EUTM SOMALIA

Verlenging van de Belgische deelname aan de trainingsmissie EUTM
SOMALIA

Verlenging van de Belgische deelname aan de trainingsmissie EUTM SOMALIA

Op voorstel van de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging, heeft de ministerraad ingestemd met de verlenging van de Belgische deelname aan de EUTM-missie SOMALIA in Oeganda, die toelaat het toekomstige kader van het Somalische leger op te leiden tijdens twee trainingssessies van elk 6 maanden.

België steunt dit initiatief reeds door samen met het Groothertogdom Luxemburg een team te leveren van zes instructeurs voor de eerste trainingssessie. Vandaag heeft de ministerraad beslist om de deelname aan deze missie te verlengen voor de tweede sessie, van eind november 2010 tot begin april 2011.

Het personeel van het Belgisch detachement bij de missie EUTM SOMALIA krijgt het statuut "in hulpverlening buiten het nationaal grondgebied", KB 03 - coëfficiënt 2.