25 apr 2014 18:28

Evaluatie van de EMAS-registratie voor federale overheidsgebouwen

Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten stelde de ministerraad de tweede evaluatie van de EMAS-registratie voor de federale overheidsgebouwen voor.

De ministerraad herhaalde op 20 juli 2012 zijn engagement om het EMAS-milieuzorgsysteem in alle federale en programmatorische overheidsdinesten in te voeren.

14 van de 16 federale overheidsdiensten nemen deel aan de procedure voor de EMAS-certificatie. 11 diensten voldoen al aan de doelstelling. De evaluatie van de EMAS-indicatoren voor 2012 tonen enkele belangrijke tendenzen: 

  • het gebruik van papier is drastisch gedaald en het gebruik van gerecycleerd papier is standaard geworden
  • het aantal gebouw-gebonden CO2-uitstoot pet VTE of m² nam in 2012 af ten opzichte van 2010
  • de verwarming kende een toename van de verbruikswaarde, maar het elektriciteitsverbruik daalde
  • het waterverbruik is gedaald ten opzichte van 2010. In twee regionale vestigingen wordt nu ook regenwater gebruikt voor wc's.
  • twee diensten met veel vliegtuigverplaatsingen kozen ervoor om de CO2-uitstoot te compenseren via duurzame projecten.

Het Europees Milieumanagement- en Audit Schema (EMAS) is een milieubeheer- en auditsysteem van de EU waarmee het milieubeleid kan worden gëevalueerd en verbeterd.