15 apr 2005 17:00

Evaluatie van de houders van een managementfunctie

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad de lijst met evaluatoren goed, voor de eerste evaluatiecyclus van de houders van een managementfunctie in de federale overheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad de lijst met evaluatoren goed, voor de eerste evaluatiecyclus van de houders van een managementfunctie in de federale overheidsdiensten.

Een objectieve en correcte evaluatieprocedure (*) van de houders van managementfuncties is een onmisbare voorwaarde om te slagen in de modernisering van de federale administratie. - twaalf voorzitters van het directiecomité, een voorzitter van een programmatorische federale overheidsdienst, 21 houders van een managementfunctie -1 en 3 houders van een managementfunctie -2 worden in 2005 geëvalueerd. Het koninklijk besluit (**) over de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten voorziet dat: - de voorzitters van het directiecomité en de voorzitters worden geëvalueerd door de minister of staatssecretaris bevoegd voor de activiteiten van de overheidsdienst. - de houders van een managementfunctie -1 worden geëvalueerd door de bevoegde voorzitter van het directiecomité of voorzitter (eerste evaluator) en door de bevoegde minister of staatssecretaris (tweede evaluator) - de houders van een managementfunctie -2 worden geëvalueerd door de voorzitter van het directiecomité of voorzitter (tweede evaluator). (*) de modaliteiten worden bepaald door het koninklijk besluit van 1 februari 2005. (**) van 29 oktober 2001.