28 nov 2003 16:00

Evaluatie van het personeel van griffies en parketten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed waardoor de evaluatieprocedure van het personeel van griffies en parketten van de hoven en rechtbanken voorlopig en gedeeltelijk wordt opgeheven, in afwachting van de vervanging van het systeem.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed waardoor de evaluatieprocedure van het personeel van griffies en parketten van de hoven en rechtbanken voorlopig en gedeeltelijk wordt opgeheven, in afwachting van de vervanging van het systeem.

De automatisering van de tweejaarlijkse beoordeling wordt zodoende afgeschaft om een derde evaluatieronde te vermijden. In het belang van de dienst en van de personeelsleden wordt wel een minimum aan continuïteit van het beoordelingssysteem gehandhaafd. (*) tot wijziging van artikel 287ter van het Gerechtelijk Wetboek.