11 okt 2012 18:15

Evaluatiecyclus in de federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad wijzigt de evaluatiecyclus van het technisch en administratief personeel van de federale wetenschappelijke instellingen.

Wegens de specifieke structuur van de wetenschappelijke instellingen werd met het KB van 15 mei 2009 een leesrooster ingesteld voor de evaluatie van het personeel. De ministerraad schaft deze maatregel nu af en voert de nieuwe bepalingen van de evaluatiecyclus in voor het personeel van de federale wetenschappelijke instellingen:

  • de evaluatiecyclus duurt een jaar
  • in geval van onvoldoende duurt de evaluatiecyclus zes maanden
  • een beroep is mogelijk tegen alle eindvermeldingen (en niet enkel bij onvoldoende)

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de Federale Overheidsdiensten, op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen