24 okt 2003 17:00

Evaluatiecyclus in de FOD's

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot instelling van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot instelling van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten.

Met dit ontwerp valt het burgerpersoneel bij het leger niet langer onder het toepassingsveld van het koninklijk besluit en worden de regels in verband met de directeur van de beleidscel gewijzigd. De Ministerraad gaf eveneens het groene licht aan de realisatie van een pedagogische video waarmee de nieuwe evaluatiecycli in de FOD's worden gelanceerd. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002.