26 nov 1999 16:00

Evenwichtige aanwezigheid mannen en vrouwen in organen met adviserende
bevoegdheid