27 apr 2007 17:00

Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen

Verlenging van de afwijkingen op evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid

Verlenging van de afwijkingen op evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid

De ministerraad kende aan sommige adviesorganen een verlenging van de afwijking toe die in 2006 was toegekend op de wet van 3 mei 2003 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. Minister van Gelijke Kansen Christian Dupont stelde de verlenging voor. Volgens die wet mag maximum twee derde van de effectieve en de plaatsvervangende leden van een orgaan met adviserende bevoegdheid van hetzelfde geslacht zijn. In afwachting van de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van de wet wordt de afwijking voor een reeks organen verlengd tot 31 december 2007.