28 mrt 2003 16:00

Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansenbeleid, stond de Ministerraad aan bepaalde organen met adviserende bevoegdheid een afwijking toe op de wet (*) ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de organen met adviserende bevoegdheid.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansenbeleid, stond de Ministerraad aan bepaalde organen met adviserende bevoegdheid een afwijking toe op de wet (*) ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de organen met adviserende bevoegdheid.

Het gaat om de volgende organen: - Comité voor de veiligheid van de burgerlijke luchtvaart; - Federale Commissie voor verkeersveiligheid; - Technisch Comité van de controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen; - Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen; - Adviescommissie van de gebouwen; - Federale Commissie voor het zeehavenbeleid. De afwijking geldt voor zes maanden. (*) van 20 juli 1990.