01 okt 2021 15:40

Evenwichtsdotatie in de stelsels van werknemers en zelfstandigen voor 2020 en 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de evenwichtsdotatie in de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen voor 2020 en 2021.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, wordt voor het jaar 2020 definitief vastgesteld op 9.753.022.000 euro. Voor het jaar 2021 wordt de evenwichtsdotatie voorlopig vastgesteld op 6.627.554.000 euro.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het Globaal Financieel Beheer in het Sociaal Statuut der Zelfstandigen, wordt voor het jaar 2020 definitief vastgesteld op 3.745.842.000 euro. Voor het jaar 2021 wordt de evenwichtsdotatie voorlopig vasgesteld op 2.770.868.000 euro.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2020 door de wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2021 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2020

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2021