19 dec 2020 06:48

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en de zelfstandigen voor 2019 en 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor 2019 en 2020.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, in het stelsel van de werknemers dus, wordt vastgesteld op 2.473.585.000 euro voor 2019 en op 10.604.065.000 euro voor 2020. De bedragen van de evenwichtsdotatite voor het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen worden vastgesteld op nul euro voor 2019 en op 3.536.498.000 euro voor 2020.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019 door de wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2019 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2020