28 jan 2022 17:05

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor 2021 en 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en van minister van Zelfstandigen David Clarinval twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor 2021 en 2022.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer wordt vastgesteld op 5 615 439 000 euro voor 2021. Voor 2022 wordt de evenwichtsdotatie vastgesteld op 5 901 545 000 euro.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen wordt vastgesteld op 2 805 401 000 euro voor 2021. Voor 2022 wordt de evenwichtsdotatie vastgesteld op 295 474 000 euro.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2021 door de wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 2021 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2021

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2022