20 jan 2023 09:16

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor 2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor 2023.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers wordt vastgesteld op 6 777 482 000 euro voor 2023.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de zelfstandigen wordt vastgesteld op 823 146 000 euro voor 2023.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.