10 mei 2012 19:35

Evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid aan het RSZ-globaal beheer 2012

De ministerraad legt het bedrag voor de evenwichtsdotatie voor de sociale zekerheid voor 2012 vast op   4 041 353 000 euro zoals overeengekomen tijdens de begrotingscontrole.

3 637 218 000 euro wordt gestort aan het RSZ-globaal beheer en 404 135 000 euro wordt gestort aan het globaal financieel beheer voor het sociaal statuut der zelfstandigen. De evenwichtsdotatie wordt elk jaar aan de sociale zekerheid gestort om het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te bewaren en de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen, zodat er een tekort noch een overschot is op de rekeningen van de sociale zekerheid, opgemaakt in het kader van het Europees systeem van nationale rekeningen.