17 mei 2024 20:12

Evenwichtsdotatie werknemers en zelfstandigen voor 2023 en 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2023 en tot wijziging van de bedragen voor het jaar 2024.

Na de begrotingscontrole van maart 2024 werden de bedragen van de evenwichtsdotatie gewijzigd.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit stelt het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelstel van de zelfstandigen voor 2023 definitief vast:

  • het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers bedraagt 5.429.077.000 euro voor 2023
  • het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de zelfstandigen bedraagt 533.059.000 euro voor het jaar 2023

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit betreft een wijziging van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor 2024:

  • het gewijzigd bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers bedraagt 6.634.962.000 euro voor 2024
  • het gewijzigd bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de zelfstandigen bedraagt 482.639.000 euro voor het jaar 2024

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2023 door de wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2023 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2023

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2024 door de wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2024 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2024