19 jan 2024 17:16

Evenwichtsdotatie werknemers en zelfstandigen voor 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de evenwichtsdotatie in de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen voor het jaar 2024.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers bedraagt 7.142.964.000 euro voor het jaar 2024.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de zelfstandigen bedraagt 760.741.000 euro voor het jaar 2024.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.