04 apr 2003 17:00

Exploitatie van minerale rijkdommen

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorstel van ministerieel besluit goed, waarbij aan de firma D.B.M. "DEME Building Materials" een concessie wordt verleend voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen binnen de territoriale wateren en van het continentaal plat van België.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorstel van ministerieel besluit goed, waarbij aan de firma D.B.M. "DEME Building Materials" een concessie wordt verleend voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen binnen de territoriale wateren en van het continentaal plat van België.

Na een onderzoek van de invloed van de exploratie en exploitatie op de bewegingen van de sedimenten en op het mariene milieu, werden positieve adviezen ontvangen van de verschillende bevoegde ministeries en van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee. De concessieaanvraag werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en er werden geen klachten noch bezwaarschriften ingediend.