23 jan 2004 13:00

Exploitatie van zand en grind op het continentaal plat

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, ging de Ministerraad akkoord met de uitbreiding van de bestaande concessie voor de exploratie en de exploitatie van zand en grind naar winzone 1 Thorntonbank op het Belgisch continentaal plat, ingediend door de firma Dranaco n.v. te Antwerpen.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, ging de Ministerraad akkoord met de uitbreiding van de bestaande concessie voor de exploratie en de exploitatie van zand en grind naar winzone 1 Thorntonbank op het Belgisch continentaal plat, ingediend door de firma Dranaco n.v. te Antwerpen.

De aanvraag tot concessie-uitbreiding werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 april 2001 en 12 juni 2001. Er werden geen klachten noch bezwaarschriften ingediend tegen deze aanvraag tot concessie-uitbreiding. Deze uitbreiding naar zone 1 zou geen negatief effect op de zandbanken mogen hebben, gelet op de spreiding van de winning over een grotere oppervlakte.