14 jun 2013 12:34

Exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat het regelgevende kader vastlegt voor de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen. Het vult de regelgeving van de Belgische spoorwegsector aan.

De personen die een museumspoorlijn uitbaten zijn volledig verantwoordelijk voor de exploitatieveiligheid. Tot nu toe vielen de museumspoorlijnen wegens hun specificiteit volledig onder de uitzonderingen van de Europese spoorrichtlijnen en de Belgische wetgeving die deze omzet. Nu komt er dus een eigen wettelijke regeling voor de museumspoorlijnen.

Het veiligheidsbeheersysteem dat door de museumspoorlijnuitbater wordt uitgewerkt, vormt de basis voor de uitbatingsmachtiging, uitgreikt door de veiligheidsinstatie die nagaat of de museumspoorlijnuitbater geschikt is om zijn activiteiten veilig uit te voeren. Elk ernstig ongeval op de museumspoorlijn wordt door het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor onderzocht.

Een museumspoorlijn is een spoorlijn die als voornaamste functie heeft om toeristen-reizigers met historisch rollend materieel zoals oude voertuigen getrokken door een stoomlocomotief te vervoeren.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.