08 dec 2006 16:00

Expo 2008 in Zaragoza

Goedkeuring van voorstellen van de werkgroep over de financiering van de deelname aan Expo 2008 in Zaragoza

Goedkeuring van voorstellen van de werkgroep over de financiering van de deelname aan Expo 2008 in Zaragoza

Op 13 oktober 2006 had de ministerraad aan een werkgroep beleidscoördinatie de opdracht gegeven om de mogelijke financiering van de deelname aan Expo 2008 in Zaragoza te onderzoeken, na de weigering van Vlaanderen om deel te nemen aan het Belgisch paviljoen. De ministerraad heeft nu de voorstellen van de werkgroep en van het commissariaat van België voor Expo 2008 goedgekeurd. Het totaal budget voor België bedraagt 2 miljoen euro. 1.150.000 euro hiervan brengt de federale overheid in. Het commissariaat van België voor expo 2008 brengt ten minste 850.000 euro in (saldo Expo 2005 Aïchi, sponsoring, commerciële opbrengsten...) De deelnemende federale departementen en vooral Ontwikkelingssamenwerking en Duurzame ontwikkeling worden nauw betrokken bij de invulling van het thema 'Water en duurzame ontwikkeling' in het Belgische paviljoen. Het commisariaat zet zijn inspanningen voort om de gewesten en de gemeenschappen toch nog bij het Belgisch paviljoen te betrekken.