01 mrt 2013 17:30

Export Funding Guarantee: een oplossing voor de financiering van de export

De ministerraad neemt kennis van de oplossingen die de Nationale Delcrederedienst voorstelt om de financiering van de Belgische export te ondersteunen in het kader van de relancestrategie van de regering. Het gaat om een Export Funding Guarantee (EFG) en een 'funded solution' die naast de EFG zal bestaan.

De Nationale Delcrederedienst zal vanaf 1 maart 2013 een Export Funding Guarantee op de markt brengen, die een garantie van 100% biedt voor de derde investeerder, die het koperskrediet herfinanciert, dat door de bank wordt verstrekt. Hierdoor kan de bank de koperskredieten die ze voort export vestrekt, tegen gunstigere voorwaarden herfinancieren, wat de Belgische export zal stimuleren. Voor de EFG is geen wetswijziging nodig aangezien dit tot de statutaire opdracht van de Nationale Delcrederedienst behoort. Daarnaast wordt een funded solution uitgewerkt waarbij de Nationale Delcrederedienst zich voor eigen rekening tegen een aantrekkelijk tarief op de kapitaalmarkt zal kunnen financieren.

Zoals voorzien in de relancestrategie heeft de Nationale Delcrederedienst deze oplossingen voorgesteld in samenspraak met de banken die actief zijn in de financiering van Belgische export onder impuls van de regering om de moeilijke kredietfinanciering van de export het hoofd te bieden, die te wijten is aan de eurocrisis, de stijging van financieringskosten en de lagere rentabiliteit van de exportkredieten.