30 okt 2017 16:44

Extra bescherming voor 31 migrerende diersoorten

De grootste conferentie over wilde dieren dit jaar sloot afgelopen weekend in Manila (de Filippijnen) af met een mooie eindbalans. In totaal 31 migrerende diersoorten, waaronder 4 haaien- en 2 roggensoorten, 10 giersoorten, de leeuw, de chimpansee, de giraf en het luipaard, krijgen voortaan bijkomende bescherming. Voor andere soorten zoals de Afrikaanse olifant en enkele zeezoogdieren werden actieplannen opgesteld. België heeft zich onder andere ingezet voor de beslissingen ten voordele van oceanen.
 

Meer dan 100 landen beslisten op de twaalfde conferentie van de Convention on Migratory Species (CMS) over wetenschappelijk onderbouwde voorstellen om bepaalde bedreigde migrerende dieren op beschermingslijsten te zetten.

Zo kregen dit jaar maar liefst 6 vissoorten extra bescherming: de walvishaai (Rhincodon typus), de schemerhaai (Carcharhinus obscurus), de blauwe haai (Prionace glauca), de engelhaai (Squatina squatina) en twee soorten vioolroggen: Rhynchobatus australiae en Rhinobatos rhinobatos. Deze bedreigde vissoorten werden unaniem aanvaard op de beschermingslijst. Gastland de Filippijnen had zich in het bijzonder ingezet voor de walvishaai en de vioolrog Rhynchobatus australiae. Het land stelde op de conferentie zijn projecten in samenwerking met de lokale bevolking rond ecologisch duurzaam toerisme met deze soorten voor. Oud-vissers gebruiken hun boten nu om toeristen naar duik- en snorkelsites te brengen; hiermee verdienen ze meer dan met het verkopen van haaien- en roggenvlees of -vinnen.

De landen waren het ook snel eens over verschillende vogels: de witkapnoddy (Anous minutus), de steppearend (Aquila nipalensis), tien giersoorten (de Indische oorgier (Sarcogyps calvus), de Bengaalse gier (Gyps bengalensis), de Indische gier (Gyps indicus), de dunsnavelgier (Gyps tenuirostris), de witkopgier (Trigonoceps occipitalis), de kapgier (Necrosyrtes monachus), de witruggier (Gyps africanus), de Kaapse gier (Gyps coprotheres), Rüppells gier (Gyps rueppellii) en de oorgier (Torgos tracheliotus)), de zwavelgors (Emberiza sulphurata), de klapekster (Lanius excubitor excubitor) en de kleine klapekster (Lanius minor). Hetzelfde gold voor de vleermuis (Lasiurus), de Isabelbeer of Himalayabeer (Pusa arctos isabellinus), de Kaspische rob (Pusa caspica), de wilde ezel (Equus africanus), het Przewalskipaard (Equus ferus przewalskii) en de Indische gazelle (Gazella bennettii).

Over de leeuw (Panthera leo), de chimpansee (Pan trolodytes), de giraf (Giraffa camelopardalis) en het luipaard (Panthera pardus) moest worden gestemd. De tegenstemmers waren niet van mening dat deze soorten niet bedreigd zijn, maar waren het niet eens dat het om migrerende soorten ging.

De partijen stelden ook actieplannen op met concrete krijtlijnen voor de bescherming van verschillende soorten die op de CMS-lijst staan: de Afrikaanse olifant, de Europese paling (Anguilla anguilla), de potvis (Physeter macrocephalus), de Atlantische bultrugdolfijn (Sousa teuszii), de Arabische bultrugwalvis (Magaptera novaeangeliae), de engelhaai (Squatina squatina), de duivelsrog (Mobulidae), de walvishaai (Rhincodon typus) en de grote trap (Otis tarda).

Ten slotte beslisten de landen om hun samenwerking te vergroten, informatie uit te wisselen en maatregelen – gebaseerd op wetenschappelijke informatie – te nemen over o.a. geluid op zee, marien afval, bijvangst, het effect van klimaatverandering op migrerende soorten en duurzaam toerisme.

De Convention on Migratory Species, ook Conventie van Bonn genoemd, bestaat sinds 1979 en valt onder de Verenigde Naties. Ze telt op dit moment 124 lidstaten. Bepaalde grote staten zoals de Verenigde Staten, China en Canada zijn geen lid. België is lid sinds 1990.

 

Meer info: www.cms.int http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2017/10/protections-for-threatened-migratory-sharks  (specifiek over de haai- en roggensoorten)

www.milieu.belgie.be (via de zoekfunctie: ‘CMS’ en/of ‘CITES’)

De expert van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die België heeft vertegenwoordigd op de conferentie is vandaag beschikbaar om op uw vragen te antwoorden.

Contactpersoon: Vinciane Charlier - woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van het Voedselketen en Leefmilieu - Gsm : 0475 93 92 71 - vinciane.charlier@sante.belgique.be