10 nov 2022 15:51

Extra capaciteit voor de opvang van asielzoekers

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met de opstart van twee noodopvangcentra voor asielzoekers.

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) coördineert de zoektocht naar en het oprichten van bijkomende noodopvangplaatsen voor asielzoekers. Concreet werden twee sites voorgesteld in Jabbeke en Glons.

Om de coördinerende opdracht te kunnen uitvoeren, wordt het NCCN versterkt met 10 personen uit de pool van ambtenaren uit de ‘Special Federal Forces’ die Fedasil aantrekt.

De ministerraad gaat naar aanleiding van de huidige opvangcrisis ook akkoord met het tijdelijk inzetten van meer interimarbeid bij Fedasil.