20 nov 2017 16:56

Extra zorg voor gedetineerden met een drugproblematiek

BRUSSEL, 20/11/2017- Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, trekt middelen uit voor begeleiding op maat van gedetineerden met een drugproblematiek. Vandaag, 20 november 2017, heeft ze dit initiatief voorgesteld op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Minister De Block: “Het druggebruik in onze gevangenissen zorgt voor problemen, zowel voor de gedetineerden als voor het gevangenispersoneel. Om die situatie te verbeteren willen we gedetineerden met een drugsproblematiek zorg op maat aanbieden. Want al onze burgers verdienen de best mogelijke zorg, ook de mensen in onze gevangenissen.”

Ondanks de dagelijkse inzet van de zorgverleners en de vele inspanningen van Justitie blijft het drug- en medicatiegebruik in onze Belgische gevangenissen hoog. Die situatie is letterlijk en figuurlijk niet gezond. Aan druggebruik zijn verschillende gezondheidsrisico’s verbonden en het zet ook het samenlevingsklimaat in de gevangenis onder druk, zowel voor de gedetineerden als voor het gevangenispersoneel.

Op dit moment is het zorgaanbod in onze gevangenissen ontoereikend, op het vlak van drughulpverlening en, meer algemeen, van geestelijke gezondheidszorg. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil daar iets aan veranderen en alle gedetineerden met een drugproblematiek zorg op maat bieden, aangepast aan de penitentiaire context. Ze start daarom vanaf 15 december 2017 een project in de gevangenissen van Hasselt, Lantin en Sint-Gillis/Berkendael met de bedoeling om hier een hulpverleningsmodel rond uit te werken.

Twee jaar

Het project zal gefaseerd verlopen over een periode van twee jaar. In de eerste fase van zes maanden zullen gedetineerden gescreend worden op middelengebruik, suïciderisico en dubbeldiagnose. De resultaten van die screening zullen de basis vormen voor de behandeling van een deel van de gedetineerden. De doelgroep zal in eerste instantie beperkt zijn, om zo te garanderen dat zorgverleners voldoende tijd kunnen besteden aan de behandeling van hun patiënten.

In elk van de drie gevangenissen zal een deeltijds coördinator aan de slag gaan. Die zal de uitwisseling van informatie tussen alle betrokken hulpverleners stroomlijnen, wat cruciaal is voor een adequate begeleiding en behandeling.

Externe partners

Drie externe partners zullen de projecten begeleiden: de vzw’s CAD Limburg, Fédito Wallonne en iCare. Zij hebben ruime expertise op het vlak van drughulpverlening of gezondheidszorg in een penitentiaire context. Voor de eerste fase krijgen ze elk een budget van €125.000. Daarmee zullen ze onder meer hulpverleners aanwerven om extra psychologische ondersteuning te bieden, in nauwe samenwerking met de medische diensten van de gevangenissen.

Voor de wetenschappelijke begeleiding en de evaluatie van het project zal een onderzoeksequipe aangeduid worden.

Contact

Minister Maggie De Block -  Tijs Ruysschaert, persattaché +32 (0)478 39 40 52 Tijs.ruysschaert@minsoc.fed.be

Minister Koen Geens - Sieghild Lacoere, woordvoerder +32 (0)475 50 55 50 Sieghild.lacoere@just.fgov.be