07 mei 2004 17:00

F-16 MLU gevechtsvliegtuigen

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een contract met de Amerikaanse regering betreffende de uitvoering van de prestaties nodig voor de progressieve update van de F-16 MLU gevechtsvliegtuigen.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een contract met de Amerikaanse regering betreffende de uitvoering van de prestaties nodig voor de progressieve update van de F-16 MLU gevechtsvliegtuigen.

Dit contract, dat gegund wordt via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, moet de inzetbaarheidscapaciteit waarborgen van onze vloot in het kader van gezamenlijke operaties met onze partners binnen de NAVO en de Europese Unie.