20 apr 2018 15:20

Facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp bepaalt.

Dit ontwerp bepaalt de kosten die een zone maximaal kan aanrekenen aan een andere zone, wanneer zij buiten haar eigen grondgebied optreedt in het kader van de snelste adequate hulp. De tarieven gelden enkel als bovengrens in een situatie waar er geen overeenkomst werd gesloten tussen de hulpverleningszones. De zones worden in geen geval verplicht om de interventies in het kader van de snelste adequate hulp onderling te factureren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.