09 jun 2004 17:00

FANC

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van de overgangsregeling voorzien in artikel 52bis van de wet (*) betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC).

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van de overgangsregeling voorzien in artikel 52bis van de wet (*) betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC).

Het ontwerp voorziet de verlenging van de duur van de overgangsregeling tot 1 september 2005. Het FANC is op 1 september 2001 volledig operationeel geworden. De procedure tot erkenning van instellingen en het uitwerken van een samenwerkingsmodel konden nog niet worden voltooid. Het ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen de maand. (*) van 15 april 1994.