12 jan 2007 16:00

FAVV

Financiering van de taken die het FAVV toevertrouwt aan erkende verenigingen die dierenziekten bestrijden

Financiering van de taken die het FAVV toevertrouwt aan erkende verenigingen die dierenziekten bestrijden

De ministerraad keurde het protocol goed tussen het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en de erkende verenigingen Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw en de Association régionale de santé et d'identification animales asbl over de tussenkomst in de financiering van hun taken. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde het aan de ministerraad voor. Het protocol definieert de taken die het agentschap aan de verenigingen heeft toegewezen voor het toezicht en de bestrijding van besmettelijke dierenziekten en hun financiering.