14 jan 2011 12:06

FAVV

Aanwerving van tijdelijk personeel bij crisissen - tweede lezing

Aanwerving van tijdelijk personeel bij crisissen - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een afwijking toestaat op de onverenigbaarheden van functies (*), zodat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen snel tijdelijk personeel kan aanwerven bij crisissen in België (**).

Het voorstel van minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle definieert in het aanvankelijke koninklijk besluit het begrip 'crisis'. Het is de ministerraad die beslist over de erkenning van een dergelijke crisis.

(*) bedoeld in art. 4 van het koninklijk besluit van 8 maart 2004

(**) kb tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2004 tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van belangenconflicten