02 feb 2007 16:00

FAVV

Overeenkomst tussen het FAVV en het CODA

Overeenkomst tussen het FAVV en het CODA

De ministerraad keurde een overeenkomst goed tussen het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en het Centrum voor onderzoek in dierengeneeskunde en de agrochemie (CODA). Het CODA voert opdrachten uit voor het FAVV in het kader van de bestrijding van dierenziekten. Die samenwerking is opgenomen in een contract voor 2007-2008 onder de vorm van een algemene overeenkomst en tien specifieke overeenkomsten. Het totale budget voor de overeenkomst dat het FAVV financiert, bedraagt 4.740.000 euro.