25 jun 2010 17:35

FAVV

Invoering van een identificatie- en registratieregeling voor runderen

Invoering van een identificatie- en registratieregeling voor runderen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd van minister van Landbouw Sabine Laruelle dat een aangepaste regeling voor de identificatie en de registratie van runderen invoert. 

Het ontwerp regelt de registratie van runderen in de SANITEL-databank van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het aanbrengen van een identificatie bij de geboorte of de invoer van elk rund. 

Daarnaast kan de veehouder een rechtspersoon bij de Kruispuntbank voor ondernemingen oprichten. De veehouder kan administratieve taken aan derden delegeren, op basis van het stelsel van het ondernemersloket.

Het ontwerp vereenvoudigt de administratieve lasten voor de veehouders. 

Het ontwerp vervangt het bestaande kb van 8 augustus 1997 en voert de verordening nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 uit. De regels uit de nationale wetgeving zijn aangepast aan de Europese normen.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.