25 jun 2010 17:35

Ministerraad van 25 juni 2010

De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 juni 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 juni 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad heeft een delegatie ontvangen van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité en de vzw European Sports Academy om te overleggen over initiatieven om de topsport aan te moedigen. De ministerraad nam verder volgende beslissingen: