25 jun 2010 17:35

Landsverdediging

European air transport command

European air transport command

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om deel te nemen aan het European Air Transport Command en om het technisch akkoord hierover te ondertekenen. 

EATC is een permanente commandostructuur van de militaire luchttransportmiddelen van de landen die eraan deelnemen. Duitsland, Frankrijk, Nederland hebben en België hebben al een intentiebrief hiervoor ondertekend. De oprichting kadert in de voortzetting van het idee van een Europees Commando voor het strategische luchttransport. Het is de bedoeling om de tactische en strategische luchttransportmiddelen, zo'n 200 vliegtuigen,  gemeenschappelijk te beheren om ze doeltreffender in te zetten. Voor België zou dit een besparing betekenen op het vlak van luchttransport. EATC zal als zetel Eindhoven hebben.