25 jun 2010 17:35

Betaald educatief verlof

Regeling van het betaald educatief verlof

Regeling van het betaald educatief verlof

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het stelsel van het educatief verlof regelt. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet bepaalt de regeling voor 2010-2011: de loongrens van de werknemer, de terugbetaling aan de werkgever per uur voor de opleiding en de bijdragen die dienen om het stelsel te financieren.   

Het ontwerp voert het advies 1.729 van de Nationale Arbeidsraad van 16 maart 2010 uit:

  • de loongrens van de werknemer: van 1 september 2010 tot 31 augustus 2011 wordt het terugbetaalbaar brutoloon vastgelegd op 2.601 euro 
  • de terugbetaling aan de werkgevers bedraagt 20,81 euro per uur educatief verlof voor 2010-2011
  • de werkgeversbijdrage bedraagt 0,05% vanaf het vierde kwartaal van 2010 tot en met het derde kwartaal van 2011.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) tot wijziging van het kb van 23 juli 1985 tot uitvoering van afd. 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.