25 jun 2010 17:35

FOD Binnenlandse Zaken

Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken

Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om een aantal overheidsopdrachten uit te schrijven:

  • overheidsopdracht voor de aankoop van geëncrypteerd radiomateriaal, het onderhoud en de herstellingen van het materiaal voor verschillende veiligheidsdiensten
  • overheidsopdracht voor het onderhoud en de leasing van Line Connected terminals van het type CAD viewer, Dispatch/N en Dispatch/S en het onderhoud van licenties I/Mobile voor de Federale politie
  • een overheidsopdracht voor diensten van onderhoud van eindapparatuur EADS/NOKIA voor de Federale politie