25 jun 2010 17:35

Kirgizië

Hulp voor Kirgizië

Hulp voor Kirgizië

Naar aanleiding van het ethnische geweld dat is uitgebroken in Kirgizië en de dood van 200 personen, heeft de ministerraad beslist om 600 000 euro vrij te maken voor het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN. Het geld dient om de slachtoffers van het conflict een veilig onderkomen en hulp bij huisvesting te bieden. De vastlegging is in overeenstemming met de omzendbrief bugettaire discipline.