07 sep 2012 18:06

FAVV: één tarief voor alle audits bij de producenten in de voedselketen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies voor de audits harmoniseert voor de verschillende producenten en verwerkers in de voedselketen.

Het tarief wordt nu vastgelegd op 57,47 euro per half uur voor de audits of ze nu worden uitgevoerd door een universitair of niet. Bovendien worden de prestaties geleverd op reglementaire feestdagen (2 en 15 november, 26 december) niet meer beschouwd als weekendprestaties.

De aanpassing betekent een administratieve vereenvoudiging en brengt meer gelijkheid voor de verschillende producenten en verwerkers. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

*Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.