20 apr 2012 19:51

FAVV: financiering van uitgaven voor analyses bij haarden van brucellose

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle om uitgaven voor analyses van haarden van Brucellose in België te financieren.

Brucellose is een besmettelijke bacteriële aandoening die voornamelijk bij runderen voorkomt. De bacterie kan ook de mens besmetten.
Nadat in december 2010 een haard van brucellose in België was opgedoken, kwam er een nieuwe aan het licht in maart 2012. Na een epidemiologisch onderzoek moesten de erkende instellingen voor de bestrijding van dierenziekten tienduizenden analyses uitvoeren. De kosten voor de analyses van de recentste haard en de drie secundaire haarden die tot nu toe zijn aangetroffen, en de gevolgens van de onderzoeken worden geschat op 1 876 000 euro.

De ministerraad geeft bijgevolg toestemming aan het FAVV om dat bedrag van de reserve van het FAVV over te schrijven naar begrotingsnummer 527.000 zonder verhoging van de toelage.