07 sep 2018 17:45

FED-tWIN-programma voor een duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet die een programma invoert voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak instelt tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten.

Het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft als doel een nieuw programma ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek te creëren, gericht op een duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) en de universiteiten. Dit programma, genaamd FED-tWIN, werd gecreëerd door de wet van 21 juli 2017 tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten.

Het FED-tWIN-programma wordt gefinancierd door de federale overheid en berust op de creatie van gemeenschappelijke onderzoeksprofielen. Deze profielen vormen onderzoeksfuncties voor onderzoekers/professoren die in een 50/50% verhouding worden aangeworven door een FWI en een universiteit. Doordat de onderzoekers die in dit kader worden tewerkgesteld als het ware een brugfunctie tussen de beide instellingen vervullen, wordt op die manier een structurele samenwerking tot stand gebracht. Bovendien worden, gezien de specificiteit van de beide types van instellingen, vrij unieke functies gecreëerd, doordat museale of eerder toepassingsgerichte profielen worden gekoppeld aan een onderzoeksgerichtheid.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.