18 mrt 2005 16:00

Fedasil

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen, stemde de Ministerraad in met het bekend maken van een bijzonder bestek voor de cateringopdracht ten behoeve van de federale open opvangcentra.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen, stemde de Ministerraad in met het bekend maken van een bijzonder bestek voor de cateringopdracht ten behoeve van de federale open opvangcentra.

De opdracht, die in het bijzonder bestek wordt omschreven, bestaat uit het organiseren van de bevoorrading van de grondstoffen en de diensten, voor de maaltijden voor de bewoners en het personeel van de opvangcentra. De opdracht betreft alle federale open opvangcentra, die onder het beheer van Fedasil, het Federaal agentschap voor opvang van asielzoekers, vallen. Het totale bedrag van de opdracht wordt op 31.725.000 euro geschat, voor een totale duur van 47 maanden.