09 jun 2016 16:51

Fedasil: optimalisatie van het opvangnetwerk

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken de formalisering van de verlengde opvangsites in Aarlen en Lommel en de geplande site in Leuven goed als gespecialiseerd opvangcentrum voor medische profielen.

Door de sterk gedaalde instroom sinds begin 2016 is de bezettingsgraad in het opvangnetwerk sterk gedaald en zelfs ruim onder de kritische drempel van 94%, de verzadigingsgraad, gezakt.

De ministerraad heeft daarom beslist om de site in Aarlen, met een opvangcapaciteit van 970 personen, te verlengen tot 30 juni 2015 en te behouden tot er formeel wordt beslist om de site in Aarlen te sluiten in het kader van een globaal afbouwplan.

Het Parelstrand, het recreatiepark van Oostappen, in Lommel, werd op de ministerraad van 23 december 2015 aangewezen als opvangplaats voor asielzoekers van 4 januari 2015 tot 1 april 2016. Eind april werden alle aanwezige opvangbegunstigden overgebracht naar andere opvanglocaties binnen het opvangnetwerk. Gezien de overschrijding van de uitbating met één maand in vergelijking met de intiële beslissing, heeft de ministerraad formeel de verlenging van de site in Lommel, met een capaciteit van 750 personen, voor een maand goedgekeurd, tot 30 april 2016.

Ten slotte heeft de ministerraad het gebruik van de site in Leuven goedgekeurd voor de komende twee jaar als gespecialiseerd opvangcentrum voor medische profielen, met een capaciteit van 50 personen. Fedasil heeft altijd zelf medische plaatsen uitgebaat en kan deze expertise gebruiken om een professionele samenwerking met de Leuvense ziekenhuizen uit te bouwen.