09 jun 2016 16:51

Ministerraad van 9 juni 2016

De ministerraad vergaderde op donderdag 9 juni 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel.

Tijdens de persconferentie hebben minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer het ondersteuningsmechanisme voor de offshore op de Noordzee voorgesteld (zie presentatie in de bijlage onderaan de tekst).

Minister van Economie Kris Peeters gaf toelichting bij een aantal wijzigingen over de reprografie die op basis van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie werden doorgevoerd in het Wetboek van economisch recht. 

Verder stelde staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken twee nieuwe maatregelen voor. Een eerste maatregel is dat gemeenten voortaan een retributie van maximaal 50 euro kunnen innen voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van bepaalde tijdelijke verblijfskaarten voor vreemdelingen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie. Een tweede maatregel bevat enkele technische aanpassingen, na advies van de Raad van State, over de nieuwkomersverklaring voor burgers van buiten de Europese Unie die zich langer dan drie maanden in België willen vestigen. 

Ten slotte deelde staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken ook mee dat er in het centrum van Leuven een asielcentrum komt met vijftig medische plaatsen.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: