09 jun 2016 16:51

Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken: aankoop en onderhoud van politie- en anonieme voertuigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met het aanvatten van een overheidsopdracht over een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van politie- en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale.

De nieuwe raamovereenkomst met een duur van vier jaar bevat meerdere percelen met milieuvriendelijkere voertuigen, zoals bepaald werd in het regeringsakkoord.

De federale politie verzekert op het geheel van het grondgebied de missies ondersteunende opdrachten voor de lokale politiezones en de politieoverheden. Deze ondersteuningsopdrachten over de gespecialiseerde aankopen zijn onder meer tot stand gekomen door de toegang van de lokale politiezones tot de overheidsopdracht van diensten en leveringen ten voordele van de federale politie. De opdrachten voor voertuigen maken een belangrijk deel uit van de uitgaven van lokale politiezones.

De federale politie treedt op als aankoopcentrale van opdrachten ten voordele van de lokale politiezones, de politiescholen, de algemene inspectie van de politie, het controleorgaan van het politionele informatiebeheer, de federale en programmatorische overheidsdiensten en de instellingen die hieronder ressorteren, de openbare instellingen van sociale zekerheid, de instellingen van openbaar nut die behoren tot de consolidatiekring van de federale overheid en het ministerie van Landsverdediging.