09 jun 2016 16:51

Wijziging toekenningsmechanisme van groenestroomcertificaten voor windmolenparken in de Noordzee

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het toekenningsmechanisme van groenestroomcertificaten voor windmolenparken in de Noordzee wijzigt.

Het toekenningsmechanisme van groenestroomcertificaten betreft de parken Rentel (296 MW) en Norther (350 MW).

Het voorziet een LCOE (“Levelized Cost of Energy”, dit wil zeggen een geactualiseerde kostprijs van energie) van 124 euro/MWh voor Norther en 129, 8 euro/MWh voor Rentel.

De ondersteuningsperiode is vastgelegd op 19 jaar, in plaats van de 20 jaar die van toepassing is voor het ondersteuningsmechanisme van de huidige operationele offshore parken. De duur van de concessie werd verlengd van 20 tot 22 jaar.