09 jun 2016 16:51

Fusie van het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor beroepsziekten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over de oprichting van Fedris als gevolg van de fusie van het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor beroepsziekten.

Het voorontwerp van wet bevat de oprichting van Fedris (het Federaal agentschap voor beroepsriciso's) als gevolg van de fusie tussen het Fonds voor beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). Het FBZ zal worden geïntegreerd binnen het FAO. De effectieve fusie vindt plaats op 1 januari 2017.

Het voorontwerp van wet regelt ook het dagelijkse beheer (de voorlopige uitoefening van de functies van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal) en het paritaire beheer. Voor het paritaire beheer zullen er drie beheerscomités bestaan: één specifiek voor de beroepsziektematerie en het beheer van het Asbestfonds, één specifiek voor de arbeidsongevallenmaterie en één algemeen comité voor de residuaire bevoegdheden. Die structuur is noodzakelijk om de specificiteit van elk stelsel te bewaren.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.