11 feb 2022 16:50

Fedasil: stand van zaken opvangcapaciteit

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi akte van de stand van zaken van de opvangcapaciteit voor de asielaanvragen.

De ministerraad voorziet in het nodige administratief kader om opvangcentra te creëren. Het Agentschap (Fedasil) krijgt hierbij de autonomie om binnen dit kader opvangplaatsen te realiseren. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan zoals deactivering van onbezette plaatsen wanneer de bezettingsgraad onder een bepaald percentage daalt en maximale dagtarieven voor nieuwe contracten.