15 dec 2023 18:34

Fedasil: verlenging beheer opvangsite Saint-Joseph

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met de gunning van een verlenging voor het beheer van een opvangsite voor asielzoekers.

Concreet betreft het de verlenging van de door G4S CARE beheerde opvangsite Luik-Saint-Joseph tot 31 december 2024. Om het gebouw tijdens deze periode operationeel te houden, zullen infrastructurele werkzaamheden nodig zijn.